Atrakcje

Atrakcje Białowieży - czyli, co warto zwiedzić lub zobaczyć:

  • Park Pałacowy - pozostałości po założeniu pałacowym w stylu angielskim z XIX wieku - drzewa, krzewy i budynki.
  • Park Dyrekcyjny - pozostałości po założeniu parkowym dawnego Zarządu Puszczy. Aktualnie mieści się tu Technikum Leśne.
  • Cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy - zabytkowa cerkiew z unikalnym kolorowym ikonostasem wykonanym z chińskiej porcelany.
  • Kościół rzymskokatolicki - z białą wieżą i pięknym wystrojem kaplicy Św. Huberta z wykorzystaniem korzeni i poroży.
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne - najnowocześniejszy obiekt, przedstawiający w innowacyjny sposób, za pomocą dioram, przy udziale światła i dźwięku, wystawę bartnictwa, flory i fauny Puszczy Białowieskiej oraz wystawy czasowe. Z wieży widokowej muzeum można podziwiać Park Pałacowy oraz Polanę Białowieską.
  • Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia - drewniane chaty, ule, wiatrak i kapliczka.

Atrakcje w okolicach Białowieży - czyli, co warto zwiedzić lub zobaczyć:

  • Rezerwat Pokazowy Zwierząt Białowieskiego Parku Narodowego - można zobaczyć: żubry, żubronie, tarpany, jelenie, sarny, dziki, wilki, łosie.
  • Obszar Ochrony Ścisłej - część puszczy, który nigdy nie był wycięty i nie sadziło się w nim drzew.
  • Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich w Puszczy Białowieskiej - ścieżka edukacyjna o długości około 500 m, przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz wzbogacona o tablice informacyjne.
  • Miejsce Mocy - znajdujące się tu kamienie są miejscem kultu prasłowian, w którym poszczególne plemiona pielęgnowały swoje rytuały. Posiada magiczne i magnetyczne właściwości.


Script logo